Інформація для родичів

Професійний, швидкий і компетентний догляд
 

Якщо мова йде про надання послуг з догляду то професійні австрійські агенції-посередники є ідеальною точкою контакту для родичів особи, яка потребує догляду. Вона допомагає, у разі необхідності, якнайшвидше знайти і надати кваліфіковану допомогу тому, хто її потребує. Якість австрійської агенції-посередника гарантується опублікованим у Федеральному віснику законів Австрійської Республіки Положенням  "Організація надання послуг з догляду". Ці норми встановлюють всебічні вимоги до перевірки кваліфікації, контрактів та документації
Основою надання послуг агенцією-посередником є її посередництво для приватних соціальних працівників. Агенція-посередник сприяє наданню безперервних і надійних послуг з догляду, безпроблемній заміні соціальних працівників у разі відсутності одного з них. Під час дії угоди агенція-посередник виступає для особи, яка потребує догляду та членів її родини точкою контакту.

 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Основні кроки щодо догляду


Після установлення контакту агенцією-посередником з особою, яка потребує догляду, з членом її родини або з уповноваженою особою, складається перелік бажаних послуг.

На основі цих даних здійснюється пробне тестування. Після цього, агенція-посередник вибирає зі свого списку придатніших приватних соціальних працівників. Звісно, запропоновані приватні соціальні працівники мають необхідну кваліфікацію, а також всі необхідні для здійснення професійної діяльності дозволи.

На основі необхідних документів і підтвердження кваліфікації або після співбесіди приймається остаточне рішення щодо вибору відповідного соціального працівника. 

Працівника з догляду зустрічають у призначений час на вокзалі або за допомогою  таксі він може бути доставлений безпосередньо до місця призначення. 

У так званому посередницькому договорі між агенцією-посередником і особою, яка потребує догляду або членом її родини детально і прозоро описаний обсяг наданих послуг і витрати на них.

 

Увага:


Договірні відносини між особою, яка потребує догляду і приватним соціальним працівником, регулюються укладеною угодою надання послуг з догляду. Приватні соціальні працівники обговорюють всі можливі послуги зі своїми клієнтами безпосередньо. Вони також самі несуть відповідальність за сплату податків і соціальних внесків.

На додачу до посередницької діяльності більшість агенцій-посередників протягом дії договору надання послуг з догляду виступає точкою контакту.

 

Порада:


Агенції-посередники пропонують своїм клієнтам, як правило, ряд інших якісних послуг, надають консультації та підтримку у складанні заяв щодо грошової допомоги.

 

hand

Посередницька угода

 

Між особою, яка потребує догляду, або членами її родини, вповноваженими особами чи представниками та агенцією-посередником укладається письмова посередницька угода. 

Посередницька угода містить дані обох сторін, початок і тривалість посередницького договору, опис всіх послуг, розмір заробітної плати і способи оплати, а також включає в себе умови щодо припинення договору. 

Окремі послуги агенції-посередника відповідно і прозоро описані у посередницькому договорі. До описаних послуг можна також додати поточну посередницьку діяльність, наприклад посередництво у заміні персоналу, регулярні візити, адміністративну підтримку щодо укладення робочих договорів або складання заяв, підтримку у вирішенні питань і проблем щодо послуг з догляду.

stift

Послуги, які надаються агенцією-посередником

 

Разом з посередницькою діяльністю більшість агенцій пропонує цілий ряд якісних і кваліфікованих послуг, наприклад:


Надання консультацій по телефону

Організація по заміні соціального робітника, у разі його відсутності.

Підтримка в адміністративних  питаннях і в укладанні договору надання послуг з догляду

Допомога і сприяння у подачі заяви на грошову допомогу з догляду

Візити та контроль гарантії якості

Посередництво між приватними соціальними працівниками і особами, які потребують догляду або членами їхньої родини

 

menschen

Норми  і обов'язки посередника

 

Між приватним соціальним працівником і самою особою, яка потребує догляду, членом її родини або вповноваженою особою укладається письмова угода надання послуг з догляду. Обидві сторони мають право на отримання письмового примірника угоди.

Угода надання послуг з догляду обов'язково повинна містити в собі інформацію щодо сторін договору, початок дії договору, його тривалість,  детальний опис узгоджених послуг,  обговорені обов'язкові дії на випадок надзвичайних ситуацій або погіршення стану,  у разі відсутності - обговорену заміну, розмір заробітної плати і терміни сплати, а також положення у разі припинення договірних відносин.

 

Увага:


Приватні соціальні працівники обговорюють всі можливі послуги зі своїми клієнтами безпосередньо. Вони самі несуть відповідальність за сплату соціальних внесків і податків.

 

Порада: 


Агенція-посередник надає консультації і допомагає особам, які потребують догляду, щодо укладання договору надання послуг з догляду.