Інформація для приватних соціальних працівників

Умови для реєстрації своєї діяльності
 

Приватні соціальні працівники повинні обов'язково зареєструвати вид своєї діяльності. За наявності відповідних умов, більшість агенцій-посередників допомагає приватним соціальним працівникам у реєстрації їхньої діяльності. 

 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Вимоги до оформлення своєї діяльності приватного соціального працівника:
 

1.
Дієздатність. Дієздатними вважаються особи, які досягли 18-ліття, які не перебувають на утриманні інших осіб.

2.
Австрійське громадянство або громадянство держави-члена ЄС або ЄЕП або Швейцарії або, для громадян третіх країн, наявність офіційного дозволу на проживання, право здійснювати професійну діяльність. Громадяни ЄС або Європейської економічної зони держави-члена та Швейцарії, австрійці користуються правом реєстрації своєї діяльності. Проте, вони повинні не пізніше чотирьох місяців після в'їзду в країну  повідомити окружний адміністративний орган, якщо вони хочуть залишитися в Австрії більше трьох місяців безперервно. 

3.
відсутність підстав для виключення. Підставою для виключень, коли не можна отримати дозвіл, є судимості через певні правопорушення і покарання, передбаченні законом,  не відкриті або відмінені процедури банкрутства. Враховуються також виключення, які є дійсними і за межами Австрійської Республіки.

flag

Зареєструвати діяльність - де і як?

 

Компетентною установою для реєстрації виду діяльності приватного соціального робітника є районна адміністративна установа з реєстрації діяльності. 

Реєстрація може бути здійснена особисто, поштою, факсом або за допомогою захищеної передачі даних через сервісний портал www.usp.gv.at

 

Порада:


Районний відділ або філіал торгово-промислової палати в Австрії надає консультації з питань ведення діяльності, соціального страхування і податкових питань. Він видає відповідні дозволи на заснування нових фірм. Свою діяльність Ви можете зареєструвати також онлайн.

 

Увага:


Більшість посередницьких агенцій підтримують приватних соціальних працівників під час реєстрації їхньої професійної діяльності і допомагають у вирішенні організаційних питань.

wko

Реєстрація бізнесу - документація

 

Для реєстрації бізнесу необхідно пред'явити такі документи:

 

1.
дійсний закордонний паспорт або свідоцтво про народження і свідоцтво про громадянство. Для громадян, які не є членами ЄС - громадян третіх країн (які не є ні австрійськими громадянами, ні громадянами ЄС або Швейцарії) необхідний дозвіл на проживання в Австрії, який дає право здійснювати професійну діяльність.

 

2.
у разі зміни прізвища, реєстрації шлюбу або розлучення необхідно пред'явити відповідні документи.

 

3.
Підтвердження реєстрації місця проживання (для громадян, які не є громадянами Австрії).

 

4.
Довідка про відсутність судимості у країні походження (тільки для осіб, які перебувають в Австрії менше 5 років). У разі отримання у компетентній торгово-промисловій палаті відповідного дозволу на відкриття бізнесу згідно з Законом про заснування бізнесу.

wko

Реєстрація бізнесу - за місцем знаходження

 

Місцем знаходження можуть бути офіси, квартира приватного соціального працівника, а також адреса посередницької агенції. 

 

Порада:


Якщо припустити, що людина потребує цілодобового догляду і приватний соціальний робітник постійно живе в квартирі з цією особою, то ця квартира може бути записана як місце знаходження бізнесу. Проте, такий варіант не рекомендується використовувати. У всякому разі, якщо Ви все-таки хочете зареєструвати такий варіант з квартирою особи, яку Ви доглядаєте, необхідно врегулювати це в договорі.

 

Увага:


Реєстрація діяльності повинна мати повне найменування виду діяльності (приватна підприємницька діяльність "Догляд за особами з обмеженими можливостями"), а також передбачуване місце знаходження.

wko

 Бізнес - початок діяльності

 

Після виконання усіх умов і пред'явлення усіх документів у компетентні установи, починається здійснення Вашої професійної діяльності. Якщо дотримані всі нормативно-правові вимоги, компетентний орган, відповідальний за реєстрацію бізнесу, повинен зареєструвати підприємців протягом трьох місяців у центральному реєстрі видів бізнесу і повідомити про це підприємців, надавши їм оригінала витягу про реєстрацію.

 

Порада: 


Приватним соціальним працівникам необхідно звернутися до австрійської агенції-посередника. Агенції пропонують разом з класичним посередництвом також цілий ряд додаткових послуг і підтримку.

stift

Соціальне страхування - реєстрація.

 

Особи, які хочуть розпочати свій бізнес в Австрії, зобов'язані мати медичне, пенсійне страхування, страхування від нещасних випадків та по заробітній платі.

 

Увага: 


Заяву на реєстрацію слід подавати у комерційний відділ органу соціального страхування протягом одного місяця, її можна подавати в рамках реєстрації діяльності.

 

Порада: 


Приватні соціальні працівники мають обговорити розмір заробітної плати з особою, яка потребує догляду та з членами її родини. Ви самі несете відповідальність за сплату соціальних внесків і податків. Оцінка внесків на соціальне забезпечення залежить від різних факторів і базується на оцінці податку на прибуток.

 

Порада: 


За певних умов, можна отримати податкові пільги щодо обов'язкового медичного та пенсійного страхування. Проте це не заважає подавати заявку на отримання грошового заохочення.

 

Увага: 


Якщо приватні соціальні працівники в рамках вільного надання послуг переїжджають зі своєї країни в Австрію, їм необхідно декларувати свої податки і робити внески соціального страхування в тих країнах, з яких вони ведуть свою діяльність, навіть, якщо вони перебувають у Австрії. Якщо ж вони мають постійне місце проживання в Австрії, вони підпадають під обов'язкове страхування в Австрії.

Спільне страхування дітей: 
Діти до досягнення вісімнадцятиліття спільно страхуються в медичному страхуванні. Проте ця послуга можлива лише, якщо вони мають постійне проживання в Австрії і раніше не мали обов'язкового страхування.

 

Порада: 


Більшість посередницьких агенцій співпрацюють зі своїми приватними соціальними працівниками і надають їм поради і допомогу.

sva

Організаційна угода

 

Між приватним соціальним працівником і посередницькою агенцією укладається так звана організаційна угода.

При цьому посередницька агенція інформує перед укладанням угоди приватного соціального робітника про необхідність отримання дозволу на здійснення професійної діяльності, про дозволений вид діяльності, щодо заходів забезпечення якості, а також правила щодо вимог організації послуг з догляду за особами з обмеженими можливостями, особливо про умови укладення посередницького договору. 

Приватні соціальні працівники повинні знати, що відповідну діяльність вони мають здійснювати тільки в тому випадку, якщо вона, з медичної точки зору, не зашкодить особі, яка потребує професійного догляду.

Організаційний договір укладається у письмовій формі, один примірник договору видається приватному соціальному працівнику. Організаційна угода містить інформацію про сторони  і термін дії договору, а також прозорий обговорений зміст угоди. В угоді зазначені окремі послуги, узгодження розміру оплати праці, а також обговорені способи сплати.

Основною частиною договору є насамперед умови щоди припинення договірних відносин.

 

Порада: 


Надані посередницькою агенцією послуги повинні бути регулярно задокументовані, приватні соціальні працівники зобов'язані на вимогу агенції надавати таку документацію.

 

Увага:

 
В організаційній угоді зазначається також, чи агенція-посередник є вповноваженою особою  на отримання грошей приватного соціального працівника.

stift

Посередництво

 

Перед тим, як посередницька агенція направить приватного соціального працівника до особи, яка потребує догляду, такий працівник повинен пройти пробне тестування. Це пробне тестування потрібне для того, щоб виявити, чи готовий приватний соціальний працівник надати особі, яка потребує кваліфікованого догляду, відповідні послуги.

Під час вибору осіб, які потребують догляду, для приватного соціального робітника, з якими агенція укладає організаційну угоду, агенція-посередник має переконатися, чи кваліфікація та перелік наданих послуг приватного соціального працівника відповідають вимогам особи, яка потребує догляду. Інформація про це зазначається, як правило, в анкеті. 

Агенція-посередник шукає особу, яка потребує догляду, і домовляється з нею про співбесіду. Витрати на посередницьку діяльність зазначаються у прозорій організаційній угоді.

 

Порада: 


Окрім допомоги під час отримання ліцензії на здійснення діяльності, агенції-посередники пропонують своїм партнерам-підприємцям в рамках своєї посередницької діяльності, як правило, ряд інших послуг, серед яких: допомога в укладанні угоди на надання послуг, надання консультацій та підтримка у питаннях щодо складання документації, гарантії якості та підвищення кваліфікації, надає допомогу у вирішенні будь-яких проблем в повсякденному догляді, а також підтримка під час пошуку заміни через хворобу, будь-які перешкоди або відпустки.

 

Увага: 


Ні агенція-посередник, ні приватні соціальні працівники не мають права відвідувати приватних осіб без запрошення з метою запропонувати їм свої послуги. Агенції-посередники можуть відкрито рекламувати надання своїх високоякісних послуг з догляду в газетах, брошурах і на інтернет-сторінках, орієнтуючись, таким чином, на попит, коли раптово виникає для цього необхідність.

vermittlungsagentur personenbetreuung

Укладання договору з догляду

 

Між приватним соціальним працівником і самою особою, яка потребує догляду, членом її родини або вповноваженою особою укладається письмова угода надання послуг з догляду. Обидві сторони мають право на отримання письмового примірника угоди.

Угода надання послуг з догляду обов'язково повинна містити в собі інформацію щодо сторін договору, початок дії договору, його тривалість,  детальний опис узгоджених послуг,  обговорені обов'язкові дії на випадок надзвичайних ситуацій або погіршення стану,  у разі відсутності - обговорену заміну, розмір заробітної плати і терміни сплати, а також положення у разі припинення договірних відносин.

 

Увага: 


Приватні соціальні працівники обговорюють всі можливі послуги зі своїми клієнтами безпосередньо.  Вони також самі несуть відповідальність за сплату податків і соціальних внесків

 

Порада: 


Агенції-посередники надають підтримку приватним соціальним працівникам, які співпрацюють з ними, також і під час укладання відповідного договору надання послуг з догляду. Зразки угод, укладених різноманітними мовами, Ви можете знайти і завантажити собі на головній сторінці торгово-промислової палати Австрії. У спеціалізованих групах торгово-промислових палат федеральних земель працює також багатомовний кваліфікований персонал, який може надати Вам необхідну інформацію.

stift