Informații pentru asistenții personali cu activitate independentă

Condițiile necesare pentru înmatricularea la Registrul Comerțului
 

Persoanele care desfășoară activități independente de îngrijire și asistență trebuie să fie înmatriculate la Registrul Comerțului. Atâta timp cât condițiile preexistente sunt îndeplinite, majoritatea agențiilor de intermediere oferă, la cerere sau în funcție de necesitate, asistență pentru înmatricularea asistenților personali la Registrul Comerțului. 
 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Condițiile preexistente pentru înmatricularea asistenților personali la Registrul Comerțului sunt:

 

1.
Să aiba dreptul de decizie asupra propriei persoane Acest drept i se conferă în momentul în care a împlinit 18 ani și nu este sub incidența unei tutele.

 

2.
Este necesar ca aplicantul să fie cetățean Austriac sau al unui stat membru UE, sau al EEA sau al Elveției. Cetățenii unor țări terțe vor avea nevoie de un permis de ședere pentru a li se acorda dreptul de profesare. Cetățenii unui stat membru UE sau al SEE ori ai Elveției beneficiază de dreptul de ședere și de a presta servicii în mod liber, în aceeași măsură ca și un cetățean Austriac. Cu toate acestea, ei trebuie să se prezinte în termen de patru luni de la intrarea în țară la autorităţile administrative regionale, în cazul în care doresc să rămână în Austria pentru mai mult de trei luni consecutive. 

 

3.
Lipsa unor criterii de excludere Criteriile de excludere includ antecedente penale din cauza unor infracțiuni ce au atras după sine pedepse de o anumită naturăîn lipsa sau în pofida inițierii unei proceduri de recurs sau de contestație a sentinței judecătorești. Vor fi de asemenea considerate și criterii de excludere al căror obiect este în afara granițelor Austriei.

flag

Înmatricularea în registrul comerțului - unde și cum?

 

Instituția relevantă pentru înmatricularea asistentului personal ca și furnizor de servicii de asistență și îngrijire este autoritatea regională a Registrului Comerțului din districtul în care aceasta intenționează să își presteze serviciile. 

Înregistrarea poate fi efectuată în persoană, prin poștă, prin fax sau online pe site-ul www.usp.gv.at

 

Sfat:


Biroul local al autorităților regionale sau biroul local al Camerei de Comerț a Austriei oferă informații și răspunsuri la întrebări din domeniul legislativ al comerțului, al muncii, al asigurărilor sociale, și al taxelor și impozitelor și emite, dacă este necesar, adeverințe NeuFög pentru înființarea unei firme. Este posibilă și înmatricularea online în Registrul Comerțului.

 

Atenție:


Multe agenții de intermediere oferă asistenților personali ajutor cu formalitățile necesare pentru a se înmatricula în Registrul Comerțului.

wko

Înmatricularea în Registrul Comerțului - documentația necesară

 

Următoarele formulare și documente trebuie depuse la Registrul Comerțului:

 

1.
Un pașaport sau un certificat de naștere valabil și dovada cetățeniei. Cetățenii unor state terțe (care nu sunt cetățeni ai unor state care fac parte din UE sau din SEE sau ai Elveției) trebuie să prezinte un permis de ședere care conferă dreptul la prestarea serviciilor.

 

2.
Certificatul de căsătorie sau de divorț în caz de schimbare a numelui.

 

3.
 Adeverinţă de domiciliu (nu se aplică cetățenilor austrieci).

 

4.
Certificatul de cazier judiciar din țara de origine sau din statul unde au avut ultima reședință (se aplică doar persoanelor care încă nu locuiesc în Austria sau care locuiesc în Austria de mai puțin de 5 ani). În cazul creării unei noi întreprinderi, adeverința NeuFöG emisă de Camera de Comerț în conformitate cu Legea de promovare a înființării noilor întreprinderi (NeuFöG).

wko

Înmatricularea la Registrul Comerțului - Sediul social

 

Se poate considera sediu social biroul sau locuința asistentului personal, dar și sediul agenției de intermediere la care acesta s-a înscris. 

 

Menţiune:


În condițiile în care asistentul personal oferă servicii complete de îngrijire la orice oră și astfel locuiește împreună cu persoana pe care o îngrijește, locuința acesteia poate fi luată în considerare ca sediu social. Cu toate acestea, acest lucru nu este recomandat. În orice caz este necesar un contract de comodat prin care proprietarul își dă acordul ca sediul social să fie înregistrat pe adresa sa.

 

Atenție:


Cererea de înregistrare trebuie sa conțină clar descrierea industriei (servicii cu activitate independentă de asistență și îngrijire), precum și sediul social stabilit.

wko

Prestarea serviciilor - Începerea activității

 

Atunci când toate condițiile sunt îndeplinite, se poate începe exercitarea activităților comerciale imediat după primirea integrală a documentelor de către autoritățile competente din cadrul Registrului de Comerț. După ce asistentul personal a întreprins toate demersurile legale, autoritățile din cadrul Registrului Comerțului au obligația de a-i introduce datele în registrul central în interval de 3 luni și de a transmite acestuia o copie în original a certificatului de înmatriculare.

 

Sfat: 


Se recomandă ca asistenții personali să ia legătura cu agențiile domestice de intermediere. Pe lângă activitatea lor de intermediere, acestea oferă și o serie de servicii ajutătoare.

stift

Aplicarea pentru asigurare socială

 

Persoanele care prestează servicii comerciale în baza unui Certificat de înmatriculare Austriac au obligația de a se înregistra în sistemul de asigurări obligatorii de sănătate, de pensii de accident și de șomaj.

 

Atenție: 


Asistentul personal are obligația de a se înregistra la Autoritatea de Securitate Socială în termen de o lună. Această înregistrare se poate efectua chiar și în baza cererii de înmatriculare la Registrul Comerțului.

 

Menţiune: 


Asistenții personali stabilesc de comun acord cu persoana îngrijită sau cu reprezentantul legal al acesteia compensația datorată în urma prestării serviciilor. În calitate de asistent personal cu activitate independentă, dvs. sunteți în întregime responsabil pentru achitarea taxelor și a contribuțiilor sociale. Contribuțiile datorate la asigurarea socială depind de diverși factori iar calculul acestora se efectuează în baza evaluării impozitului pe venit.

 

Menţiune: 


În anumite condiții se poate lua în considerare o scutire de la plata contribuțiilor pentru asigurarea de sănătate și de pensii. Prin aceasta însă se renunță la posibilitatea de a beneficia pe viitor de serviciile acestora,

 

Atenție: 


Asistenții personali care își desfășoară activitatea în Austria în baza certificării din țara de reședință prin intermediul dreptului de prestare liberă a serviciilor  și care au plătit contribuții de asigurare socială în țara de reședință sunt încadrați în sistemul de asigurare socială al țării respective, chiar și dacă au domiciliu și în Austria. Însă în cazul în care reședința principală a acestora se află pe teritoriul Austriei, atunci ei trebuie să se înregistreze în sistemul de asigurare obligatorie din Austria.

 

Coasigurarea copiilor: 


Persoanele sub vârsta de 18 ani sunt în principiu coasigurate în sistemul de asigurare de sănătate. Acestea pot beneficia de serviciile de asigurare doar în condițiile în care au reședința în Austria și nu sunt înregistrați în alte sisteme de asigurare socială.

 

Sfat: 


Agențiile de intermediere pot oferi asistenților personali sfaturi și informații și cu privire la serviciile de asigurări.

sva

Contractul de organizare

 

Între agenția de intermediere și asistentul personal cu activitate independentă se va încheia un contract de organizare.

Înainte de încheierea contractului, agenția de intermediere trebuie să informeze asistentul personal cu privire la obligația acestuia de a se înmatricula la Registrul Comerțului cel târziu până la momentul semnării contractului de servicii de îngrijire. De asemenea, agenția de intermediere trebuie să aducă acestuia la cunoștință posibilele activități pe care le va presta, măsurile și normele de calitate pe care trebuie să le respecte și îl va informa pe acesta în legătură cu reglementările și normele de conduită profesională ce privesc serviciile de îngrijire și asistență. Nu în ultimul rând, agenția va informa asistentul personal cu privire la obligația încheierii unui contract în scris pentru prestarea serviciilor de îngrijire precum și la clauzele care trebuie să fie conținute în acesta. 

Asistenților personali trebuie să li se aducă la cunoștință faptul că pot efectua anumite activități doar în condițiile în care nu există contraindicații din punct de vedere medical și că activitățile de îngrijire medicală sunt permise doar în contextul în care toate prevederile legale sunt îndeplinite.

Contractul de organizare se încheie în scris. O copie a acestuia se va înmâna asistentului personal. Pe lângă datele personale ale părților și durata contractului de organizare, acesta va conține o descriere clară și transparentă a serviciilor agreate de ambele părți și prețul fiecărui serviciu în parte precum și informații despre scadența plății și a modalității de plată.

Contractul trebuie să conțină, de asemenea, și dispozițiile cu privire la rezilierea contractului.

 

Menţiune: 


Serviciile prestate de către agențiile de intermediere trebuie documentate în mod regulat. Această documentație trebuie pusă, la cerere, la dispoziția asistentului personal.

 

Atenție: 


În contractul de organizare se va preciza și dacă agenția de intermediere are putere de colectare asupra asistentului personal.

stift

Intermedierea

 

Agențiile de intermediere trebuie să facă un o evaluare a nevoilor înainte de a efectua intermedierea între un asistent personal și beneficiarul serviciilor acestuia. Agenția va oferi servicii de sprijin asistentului personal și se va asigura că acesta este capabil să efectueze sarcinile care îi vor fi încredințate.

La momentul alegerii unui beneficiar de servicii pentru asistentul personal cu care s-a încheiat un contract de organizare, agenția se va asigura că pachetul de servicii prestabile și calificările acestuia corespund cu necesitățile și cerințele clientului. Datele necesare vor fi colectate prin intermediul unui chestionar. 

Agenția va selecta o persoană adecvată care necesită îngrijire și va stabili o întâlnire între cele trei părți. Costurile pentru activitățile de intermediere vor fi agreate în prealabil și într-un mod transparent în cadrul contractului de organizare.

 

Menţiune: 


În afară de asistența oferită în vederea obținerii certificatului de înmatriculare, agenția de intermediere va oferi, de regulă, asistentului personal cu care a încheiat un contract de organizare și alte servicii precum: asistență în cadrul încheierii contractului de servicii de îngrijire, introducerea la fața locului, supraveghere, consiliere și sprijin cu privire la nelămuriri despre documentație, asigurarea calității și dezvoltare profesională, ajutor cu depășirea unor dificultăți ale îngrijirii de zi cu zi, dar și ajutor în găsirea unui înlocuitor temporar în eventualitatea în care acesta ar fi împiedicat, din motive de boală sau alte motive, de la prestarea serviciilor sau în cazul în care se acesta își ia un concediu.

 

Atenție: 


Nu le este permis nici agențiilor de intermediere și nici asistenților personali să viziteze sau să contacteze neinvitați potențiali clienți în vederea prezentării serviciilor lor. Prin prezentarea serviciilor oferite în forma unor publicații, a unor broșuri sau online pe site-ul web, agențiile de intermediere asigură interfața unor servicii de calitate, deoarece cererile se îndreaptă cu precădere spre aceste agenții atunci când nevoia unor servicii de îngrijire apare, adeseori în mod subit sau chiar neașteptat.

vermittlungsagentur personenbetreuung

Contractul de servicii de îngrijire și asistență

 

Între asistentul personal și beneficiarul de servicii de îngrijire sau un membru de familie ori reprezentantul împuternicit al acestuia se va încheia în scris un contract de servicii de îngrijire și asistență. Ambele părți au dreptul la o copie în scris a contractului.

Contractul trebuie  să conțină în mod obligatoriu datele personale ale părților, data de începere a contractului și perioada pe care acesta se va desfășura, o descriere cât mai detaliată a serviciilor ce vor fi prestate, un protocol pentru cazuri de urgență sau în cazul în care starea generală de sănătate a persoanei îngrijite se înrăutățește considerabil, acorduri pentru cazul în care asistentul personal necesită un înlocuitor temporar, valoarea compensației și data scadenței acesteia și dispoziții cu privire la rezilierea contractului.

 

Atenție: 


Asistenții personali vor stabili direct și de comun acord cu clienții valoarea serviciilor lor. În calitate de asistenți personali cu activitate independentă, aceștia suntîn întregime responsabili pentru achitarea taxelor și a contribuțiilor la asigurările sociale.

 

Menţiune: 


Agențiile de intermediere oferă asistenților personali cu care au încheiat un contract de organizare asistență pentru încheierea unui contract corect de servicii de îngrijire și asistență. Modele de contracte în diferite limbi pot fi descărcate de pe website-ul departamentului de servicii de îngrijire și asistență ai Camerei de Comerț din Austria. În secțiile de specialitate din cadrul Camerei de Comerț veți găsi persoane vorbitoare de mai multe limbi care vă pot ajuta cu informații necesare.

stift