Agențiile domestice profesioniste de intermediere reprezintă partenerul ideal în organizarea și pregătirea pentru beneficierea de servicii de îngrijire și asistență la domiciliu.

Agențiile acționează ca o interfață între asistenții personali și clienții acestora. Pe de altă parte, acestea își asumă și rolul de a oferi ajutor asistenților personali care provin în mod preponderent din țări ale UE est-europene, în ceea ce privește aspecte contractuale sau organizatorice, oferind, de asemenea, și servicii de formare și dezvoltare profesională. Astfel, ele joacă un rol central în dezvoltarea durabilă și extinderea serviciilor de îngrijire de înaltă calitate. Aceste servicii au un rol foarte important, având în vedere cererea în creștere prevăzută în anii ce urmează. 

Agențiile de intermediere informează persoanele ce necesită îngrijire și familiile acestora cu privire la toate serviciile ce pot fi solicitate asistenților personali prin intermediul unui contract de îngrijire și asistență, și le vor comunica, de asemenea, și prețul pentru serviciile lor de intermediere. 

Agențiile de intermediere își asumă în fața clientului un rol de consiliere și îndrumare cu privire la aspectele organizatorice și practice pe întreaga durată a desfășurării contractului de îngrijire și asistență.

RASCHE UND KOMPETENTE UNTERSTÜTZUNG

Agențiile de intermediere își asumă, pe de o parte, responsabilitatea de consiliere și îndrumare a clientului; și pe de altă parte responsabilitatea de a oferi servicii de intermediere asistenților personali și da a-i ajuta să se califice pentru serviciile necesare de îngrijire. Pentru ca agențiile de intermediere să își poată însuși pe deplin rolul de mediator și pentru a evita orice conflict de interese, în anul 2015 serviciile de intermediere și de organizare a serviciilor de îngrijire și asistență au fost excluse din cadrul industriei serviciilor de îngrijire și asistență. 

Regulamentul privind "normele profesionale de exercitare a intermedierii și organizării serviciilor de asistență personală" este publicat în Monitorul Oficial al Republicii Austria. Acest regulament asigură că agențiile locale de intermediere oferă atât clienților cât și asistenților personali servicii fiabile de intermediere și organizare în deplină siguranță și la cel mai înalt nivel de calitate. Aceste norme descriu și reglementează obligațiile cu privire la bună-credință, la încheierea unui acord scris pentru serviciile de intermediere și la o documentație completă, aducând astfel o contribuție majoră la dezvoltarea nivelului de calitate.

Doppelte Verantwortung

Agențiile de intermediere se asigură ca orice cerere să fie soluționată în cel mai scurt timp posibil, punând la dispoziția clientului asistenți personali calificați pentru serviciile necesare. Serviciul de bază al acestor activități îl reprezintă intermedierea dintre asistenții personali  și potențialii clienți ai acestora. Chiar și în urma intermedierii, asistenții personali își păstrează statutul de furnizor de servicii de îngrijire și asistență cu activitate independentă.

În situațiile în care este nevoie de servicii complete de îngrijire pe termen lung, agențiile de intermediere asigură continuitatea și fiabilitatea serviciilor, precum și o tranziție lină între serviciile de îngrijire dintre doi asistenți personali în timpul schimbului de tură sau în cazul unei înlocuiri temporare în situațiile în care asistenții personali sunt împiedicați din anumite motive de la a-și desfășura activitatea.

Sicherheit und Verlässlichkeit

Agențiile de intermediere oferă o serie de servicii opționale destinate ambelor părți pe care le deservesc

Multe agenții de intermediere oferă servicii de vizite periodice sau cu anumite ocazii din partea unui personal de specialitate instruit, în vederea verificării calității serviciilor de îngrijire la fața locului.
Majoritatea agențiilor de intermediere oferă servicii de inițiere a asistentului personal cu privire la serviciile pe care le vor presta, sub supravegherea membrilor de familie ai clientului și, după caz, a unui cadrul medical.
Numeroase agenții de intermediere oferă în mod voluntar asistență și consiliere ambelor părți în scopul încheierii formalităților și a reglării unor detalii organizatorice, precum și la stabilirea clauzelor contractului de servicii.
Printre serviciile puse la dispoziție se numără de multe ori și asistență în privirea pregătirii și organizării unor mijloace și ajutoare medicale.
De asemenea, agențiile de intermediere pot informa clienții și familiile acestora cu privire la posibilitățile de subvenții și indemnizații, oferind de asemenea și sprijin în inițierea procedurilor necesare.
Pentru orice întrebări și în orice situație, agențiile domestice de intermediere servesc în calitate de centru de consiliere și asistență.
Majoritatea agențiilor de intermediere pun la dispoziția asistenților personali informații relevante și servicii de formare și dezvoltare profesională, cu scopul de a îmbunătăți constant nivelul de calitate a serviciilorși pentru ca aceștia să poată face față cererii tot mai ridicate.

Breite Palette von Serviceleistungen

Persoanele care sunt în căutarea unui asistent personal potrivit apelează, de regulă, la una din multele agenții de intermediere domestice din Austria. Acestea nu doar că le sprijină în vederea căutării și a alegerii asistentului personal potrivit, ci oferă asistență și în legătură cu procedurile de natură organizatorică sau birocratică chiar și în ceea ce privește procedurile de aplicare pentru posibile indemnizații și subvenții. Având susținerea unei rețele profesionale vaste, a unui know-how și bazându-se pe experiență, agențiile de intermediere sunt în măsură să vă pună rapid la dispoziție asistenți personali calificați care răspund cerințelor dvs. Bazele de date cu asistenți personali pe care agențiile de intermediere le dețin oferă posibilitatea de a lua în considerare criterii de selecție precum simpatia și potrivirea de caracter.

SO FINDEN SIE DIE GEEIGNETE PERSONENBETREUERIN BZW. DEN GEEIGNETEN PERSONENBETREUER

Agențiile de intermediere informează persoanele ce necesită îngrijire și familiile acestora cu privire la toate serviciile ce pot fi solicitate asistenților personali prin intermediul unui contract de îngrijire și asistență, și le vor comunica, de asemenea, și prețul pentru serviciile lor de intermediere.

Adeseori aceste agenții oferă, dincolo de simpla intermediere, și servicii de consultanță prin telefon, vizite regulate pentru verificarea calității serviciilor prestate și documentarea continuă a activităților de îngrijire -toate acestea cu scopul de a asigura un nivel înalt de calitate al serviciilor de îngrijire și asistență. Agențiile de intermediere își asumă un rol de însoțire și îndrumare în ceea ce privește aspectele organizatorice și practice pe întreaga durată a desfășurării serviciilor de îngrijire și asistență.

Professionelle Vermittlungsunternehmen

Servicii de îngrijire și asistență la domiciliu

Agențiile domestice de intermediere joacă un rol esențial în stabilirea și dezvoltarea unor servicii de îngrijire de înaltă calitate. Acestea aduc o contribuție importantă pentru furnizarea unor servicii accesibile. Agențiile organizate în cadrul Camerei de Comerț a Austriei acționează ca un element de legătură între asistenții personali cu activitate independentă și clienții acestora. În primul rând se asigură să găsească, în caz de necesitate, personal calificat adecvat în cel mai scurt timp posibil și oferă, de asemenea, asistență cu orice detalii la momentul începerii contractului.

Versicherungen für pflegende Angehörige

Asigurare pentru membrii ai familiei care oferă îngrijire.

Pentru persoanele care oferă îngrijire unui membru al familiei,  în condițiile în care aceasta presupune depunerea unui efort considerabil, există următoarele posibilități de a li se acorda perioade de asigurare de pensie fără a fi plătit contribuții:

> MINISTERUL AFACERILOR SOCIALE
Demenz

Demență

Odată cu vârsta crește și riscul apariției demenței. Din perspectiva serviciilor de îngrijire și asistență, acest subiect are o importanță deosebită, în special datorită faptului că majoritatea persoanelor cu simptome de demență sunt îngrijite la domiciliu de către membrii apropiați din familie.

> MINISTERUL AFACERILOR SOCIALE
Hilfe und finanzielle Unterstützung

Ajutor și asistență financiară

Persoanele care necesită îngrijire și familiile acestora dispun de o gamă variată de posibilități de sprijin, de ajutor financiar și de subvenții care sunt descrise în paginile următoare. 

> MINISTERUL AFACERILOR SOCIALE