Servicii complete și competente de asistență și îngrijire

Când oamenii ajung în situații în care necesită îngrijiri completeatunci ei nu mai pot îndeplini singuri nici chiar cele mai de bază activități necesare pentru supraviețuire. Tocmai în această etapă a vieții majoritatea își doresc să poată rămâne acasă, într-un mediu familiar, aproape de cei dragi. Acest lucru presupune o provocare, care de multe ori depășește posibilitățile sau capacitățile membrilor familiei. Asistența oferită cu căldură și competență persoanei îngrijite este o muncă full-time, care solicită un grad înalt de expertiză, experiență și empatie.

Sprijin pentru luarea mesei
și pentru consumarea băuturilor

Deși am pierdut capacitatea de a bea sau de a mă hrăni singur pot, cu toate acestea, să rămân acasă, să iau parte la viața de familie și să îmi petrec viața în mediul cunoscut. Asistenții personali fac acest lucru posibil, oferindu-și cu răbdare, căldură și competență asistența în luarea meselor și consumarea băuturilor.

Pregătirea pentru schimbarea locației

Printre sarcinile asistenților personali se numără pregătirea persoanei pe care o îngrijesc pentru o schimbare de locație: fie pentru o internare în spital fie doar pentru un examen medical sau în scopul internării într-un centru de reabilitare sau de recuperare. Ei fac acest lucru cu toată grija și empatia pe care le-o cere etica profesională. 

Asistență în administrarea medicamentelor și în
aplicarea bandajelor și a pansamentelor

Asistenții personali asistă, după cunoștințele și experiența lor, persoanele pe care le îngrijesc în administrarea de medicamente și la schimbarea bandajelor și a pansamentelor. Ei au dreptul să ofere astfel de asistență doar în urma unor instrucțiuni scrise din partea medicului și în urma unei instruiri din partea personalului medical (medic sau asistent medical calificat).

Aplicarea bandajelor și a pansamentelor

Documentație obligatorie: Delegarea activităților de asistență medicală trebuie documentată în scris de către personalul medical De asemenea, asistentul personal are obligația să documenteze complet și regulat sarcinile de asistență cu natură medicală pe care le-a îndeplinit. Obligația de a informa: Asistenții personali au obligația de a ține personalul medical fără întârziere la curent cu privire la informații relevante sarcinilor ce le-au fost delegate. Aceasta se referă în special  la o schimbare în starea generală a persoanei pe care o îngrijesc sau o întrerupere a activităților de îngrijire. Obligația de verificare: Îndeplinirea corectă a activităților de îngrijire medicală trebuie verificată în mod regulat de către personalul medical.

Ajutor cu îmbrăcarea și dezbrăcarea hainelor

Asistenții personali oferă ajutor și sprijin persoanei pe care o îngrijesc în ceea ce privește toate nevoile vieții de zi cu zi . Așadar ei își oferă ajutorul și pentru îmbrăcarea și dezbrăcarea vestimentației. Cu excepția cazurilor în care există (contra)indicații specifice din partea medicului, acestea pot oferi sprijin pentru îmbrăcarea și dezbrăcarea hainelor fără supraveghere și instrucțiuni de specialitate.

Asistență cu igiena personală și
în timpul vizitelor la toaletă

Asistenții personali vin, zi de zi, la orice oră, în ajutorul clienților a căror libertate de mișcare sau capacitate de a acționa pe cont propriu sunt extrem de limitate. În cazul în care este necesar sau la cererea clientului, ei oferă asistență cu activitățile de igienă personală și în timpul vizitelor la toaletă. Cu excepția cazurilor în care există indicații specifice din partea medicului, acestea își pot oferi sprijinul fără supraveghere și instrucțiuni de specialitate.

Ajutor cu ridicatul în picioare  
cu așezatul pe scaun, în pat, și la culcare 
sau cu deplasarea

Persoanele sever limitate din punct de vedere al mobilității sau sever limitate în capacitatea de a acționa pe cont propriu necesită ajutor și susținere competentă în toate activitățile de rutină a vieții de zi cu zi. Asistenții personali se asigură că persoanele pe care le îngrijesc au parte de sprijinul necesar pentru a-și trăi viața cu demnitate și mulțumire interioară. Asistenții personali oferă ajutor în ridicarea din pat, de pe scaun, culcare, așezare, și mers. Cu excepția cazurilor în care există (contra)indicații specifice din partea medicului, acestea își pot oferi sprijinul fără supraveghere și instrucțiuni de specialitate.

Asistență la schimbarea
produselor pentru incontinență

Persoanele pentru care nu mai este posibil să folosească toaleta găsesc sprijin oferit cu răbdare și competență din partea asistenților personali. Aceștia oferă asistență în utilizarea toaletei sau a scaunului de toaletă, precum și ajutor la schimbarea produselor pentru incontinență. Aceasta din urmă o pot practica însă  doar în urma indicațiilor în scris din partea medicului și în urma unor instrucțiuni din partea personalului medical.

monitorizarea continuă a
stării generale și
supraveghere periodică pe termen lung

În cazul unei posibile deteriorări a stării generale de sănătate a unui client, asistenții personali vor lua imediat măsuri de prim-ajutor, vor chema salvarea, vor anunța medicul și vor contacta membrii familiei.

Servicii de îngrijire si asistență medicală

Prin delegarea activităților de asistență medicală se înțelege transmiterea sarcinilor de îngrijire medicală asistenților personali. Acest lucru presupune nu doar niște dispoziții în scris din partea medicului, ci și un instructaj din partea personalului medical (medic sau personal medical calificat).

Condiţii

Pentru delegarea serviciilor de îngrijire medicală trebuie să fie îndeplinite următoarele cerințe:
Delegarea serviciilor de îngrijire medicală se efectuează exclusiv în cazuri individuale.
Asistentul medical poate îndeplini sarcinile de îngrijire medicală numai în condițiile în care este prezent în mod constant sau cel puțin regulat pentru perioade mai lungi de timp în locuința persoanei pe care o îngrijește.
Un maxim de trei persoane pot fi îngrijite în cadrul aceleiași gospodării, și este necesar ca între acestea să existe o legătură de familie.
Trebuie să existe acordul în scris al persoanei îngrijite sau al unui membru al familiei, sau al unui reprezentant împuternicit.
Trebuie să existe niște instrucțiuni în scris din partea personalului medical care să descrie în mod concret activitățile de îngrijirece trebuie efectuate.
În cadrul instructajului trebuie să fie explicit menționat dreptul asistentului personal de a refuza preluarea sarcinilor de îngrijire medicală.
Personalul medical care efectuează instructajul trebuie să se asigure că asistentul personal are aptitudinile necesare sarcinilor în cauză.
Delegarea serviciilor de îngrijire medicală este de natură temporară. Aceasta expiră cel târziu atunci când asistentul personal își încheie serviciile de îngrijire.

Documentarea și verificarea 
activităților delegate de îngrijire și asistență
medicală 

Obligația de informare: Delegarea activităților de îngrijire medicală trebuie documentată de către personalul medical de specialitate. De asemenea, asistentul personal are obligația să documenteze complet și regulat sarcinile de asistență cu natură medicală
pe care le-a îndeplinit. Obligația de a informa: Asistenții personali au obligația de a ține personalul medical fără întârziere la curent cu privire la informații relevante sarcinilor ce le-au fost delegate. Aceasta se referă în special la
o schimbare în starea generală a sănătății persoanei în cauză sau o întrerupere a activităților de îngrijire. Obligația de a verifica: Efectuarea
activităților de îngrijire medicală delegate trebuie să fie verificate în mod regulat de către personalul medical.


Un asistent înlocuitor al asistentului personal poate prelua activitățile de îngrijiri medicale doar în condițiile în care acesta a fost la rândul său instruit în mod concret pentru cazul în cauză iar sarcinile i-au fost transferate conform legislației în vigoare.
În reglementările generale pot fi stipulate și instrucțiuni pentru situații speciale, spre exemplu cu privire la cum se va proceda în situațiile în care asistentul personal se îmbolnăvește. (anume să se evite orice contact direct cu persoana îngrijită).

Important: Chiar și în cazul în care asistenții personali sunt absolvenți cu diplomă ai unui curs de formare pentru asistenți medicali, datorită statutului acestora de furnizori de servicii, nu le este permis să îndeplinească activități de îngrijire medicală decât în urma unor indicații și instrucțiuni explicite din partea personalului medical de specialitate.