Nem osztrák személy is végezhet független ápolói tevékenységet?

Az EU, illetve az EGT, csakúgy, mint Svájc állampolgárai letelepedési joggal rendelkeznek, és mentesek a vízumkötelezettség alól, valamint szabadon gyakorolhatják szakmájukat Ausztriában. Más, az ún. harmadik államokból érkező állampolgároknak tartózkodási engedélyre van szükségük. Abban az esetben, ha külföldi vállalkozók Ausztriában kívánnak szolgáltatásokat nyújtani, az osztrák állampolgárokhoz hasonlóan a kereskedelmi hatóságoknál kell bejelenteniük tevékenységüket. Amennyiben a vállalkozók egy EU- vagy egy EGT-tagállamban, illetve Svájcban engedélyezett, az ápolási ellátáshoz köthető tevékenységet szeretnének gyakorolni, bizonyos előfeltételek és időbeli korlátozás mellett dolgozhatnak saját hazájukból Ausztriában.

A professzionális hazai közvetítő cégek gondoskodnak róla, hogy Önt, illetve hozzátartozóját hozzáértő független személyi ápolók lássák el.

Mi történik, ha az ápolásra szoruló személlyel kapcsolatban vészhelyzet áll elő vagy betegség tünetei mutatkoznak?

Vészhelyzetben, ha az ápolásra szoruló személy általános állapota jelentősen romlik, a független személyi ápolóknak az ápolási szerződésben lefektetett cselekvési irányelveknek megfelelően eljárniuk és a megfelelő intézkedéseket kell meghozniuk, például: a mentők, illetve az orvos értesítése, elsősegélynyújtás, a hozzátartozók értesítése.

Mi történik, ha a független személyi ápoló ideiglenesen akadályoztatva van ápolási szolgáltatásainak elvégzésében vagy nem tud megjelenni, hogy elvégezze azokat?

A független személyi ápolók kötelesek a szerződésben rögzített szolgáltatásaik elvégzésére. Amennyiben ebben akadályoztatva vannak vagy nyaralni szeretnének menni, gondoskodniunk kell a helyettesítéséről. Az ápolásra szoruló személy és a helyettes ápoló között nem jön létre külön ápolási szerződés. A független személyi ápoló szabadon megválaszthatja a helyettes ápoló személyét, tanácsos azonban, hogy ezt az ápolásra szoruló személlyel, illetve az ápolásra szoruló személy hozzátartozóival egyetértésben tegye meg. A tényleges személyi ápoló és a helyettes ápoló között ajánlott egy szerződéses megállapodás létrehozni

Figyelem: 

Helyettes ápoló ápolási tevékenységeket kizárólag abban az esetben végezhet, ha azok az egészségügyi szakembertől a törvényi szabályozásoknak megfelelően kerültek átvételre.

Hogyan működik a rendszeres váltás két vagy több független személyi ápoló között?

Amennyiben két vagy több, ápolási szolgáltatást nyújtó vállalkozással rendelkező független személyi ápoló lát el egy személyt, mindenkor mindegyik személyi ápolóval külön ápolási szerződés kerül megkötésre. 

Ajánlott a cselekvési irányelvekben a személyi ápolók változásával kapcsolatos teendőket rögzíteni, különösen az ápolásra szoruló személy állapotáról való tájékoztatásadással, illetve az ápolási dokumentáció átadásával kapcsolatos teendőket. 

Milyen magatartási szabályokat kell betartaniuk a független személyi ápolóknak?

Elsődlegesen a szakmai szabályoknak kell megfelelniük, be kell tartaniuk a szakmai etikai kódex és a tevékenységük végzésének szabályait, követniük kell a cselekvési irányelvekben foglaltakat, hogy elkerüljék az ápolásra szoruló személy egészségének, testi épségének és életének veszélyeztetését, együtt kell működniük az összes, az ápolásra szoruló személy ápolásába és ellátása bevont személlyel, valamint teljes titoktartás kötelezettség érvényes rájuk az ápolásra szoruló személlyel kapcsolatban.


A független személyi ápolók milyen viselkedése lenne szakszerűtlennek nevezhető?

Szakszerűtlen viselkedés például, ha a független személyi ápoló nem a valóságnak megfelelően kínálja szolgáltatásait
Olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek elvégzésére nem kapott megbízást, illetve nincs felhatalmazva
Elfogad, illetve végrehajt olyan kifizetések, amelyekre nincs felhatalmazva
Rábízott tárgyakat vagy értékeket önkényesen megtart


Hogy ér véget egy ápolási szerződés?

Amennyibe egy ápolási szerződés korlátozott időre szól, a szerződés a megadott időpontban véget megszűnik. Az ápolási szerződésben rögzíthető a szerződés megszűnése az ápolásra szoruló személy halála esetén, csak úgy, mint a felmondás, amelyhez a megadott felmondási időt be kell tartani. Bizonyos előfeltételek mellett az általános törvényi rendelkezéseknek megfelelően lehetőség van rendkívüli felmondásra, például abban az esetben, ha a szerződő felek között megromlik a bizalmi viszony és ez az egyik fél számára az ápolási tevékenység további végzését indokolatlanná teszi.

Számok, adatok, tények

A 65 éves vagy annál idősebb emberek aránya 1990-ben, 14,9 százalék, 2014-ben már 18,4 százalék volt Ausztriában. A statisztikák szerint ez az arány 2030-ra 23 százalék lesz a 65 évnél idősebbek esetén. (Forrás: Statistics Austria)

A férfiak születéskor várható élettartama 1990-ben átlagosan 72,2 év volt, míg 2014-ben ez a szám már elérte a 78,9 évet. Az osztrák férfiak várható átlagos élettartamának további növekedése 2030-ra azt eredményezi, hogy ez a szám 82 év lesz. (Forrás: Statistics Austria)

Az osztrák nők születéskor várható átlagos élettartama már 1990-ben 78,9 év volt. 2014-ig ez a szám 83,7 évig emelkedett. A statisztikák szerint 2030-ra további emelkedés várható, amely 86,7 év. (Forrás: Statistics Austria)

1990-ben körülbelül 814 000 osztrák élt egyszemélyes háztartásban, ez 2014-ben 1 395 000 volt, míg a statisztikák szerint 2030-ra akár 1 617 000 is lehet. (Forrás: Statistics Austria)

A becslések szerint jelenleg 115 000-130 000 fő demenciában szenvedő beteg van Ausztriában. A szakértők szerint a népesség átlagéletkorának folyamatos emelkedése miatt ez a szám meg fog duplázódni.

2050-re egy demenciában szenvedő betegre 17 munkaképes osztrák jut majd. Az arány 2000-ben még 1 volt a 60-hoz, 2010-ben 1 az 50-hez, 2020-ban pedig 1 a 40-hez lesz. (Forrás: Österreichischer Demenzbericht 2014)

2007 és 2015 között majdnem 170 000 ember jelentette, hogy személyi ápolási tevékenységet végez Ausztriában.

2015-ben közel 57 000 független személyi ápoló volt aktív Ausztriában, emellett pedig 77 000 embernek volt érvényes működési engedélye.

A független személyi ápolók túlnyomó többsége EU-országokból, Szlovákiából, Romániából és Magyarországról érkezik.

TANÁCS

A professzionális hazai közvetítő cégek gondoskodnak róla, hogy Önt, illetve hozzátartozóját hozzáértő független személyi ápolók lássák el.

Egy felmérés szerint a független ápolók 90 százaléka a családban végzett munkával, amikor is Ausztriában dolgoznak, nagyon elégedettek, illetve elégedett. Több mint 80 százalék elégedett, illetve nagyon elégedett az általános helyzetével személyi ápolóként Ausztriában. Több mint 60 százalék azt mondta, hogy úgy érzi, mintha családtag lenne a családban, ahol a szolgáltatásait nyújtja.