Az ápolási szolgáltatásért járó pénzügyi támogatások

A 24 órás ápolási ellátás támogatása

 

 

A 24 órás ápolási ellátás támogatása

A 7 szintből álló ápolási segély mellett Ausztriában a következő előfeltételek teljesülése esetén további „24 órás ápolási támogatást” lehet igénybe venni:

Az ápolásra szoruló személy az osztrák törvényi előírásoknak megfelelően igényelhet éjjel-nappali ápolási ellátást, valamint legalább 3-as szintű ápolási díjat, ehhez azonban havi nettó jövedelme nem haladhatja meg a 2500 €-t. 
Ez az összeg minden egyes eltartott hozzátartó számára 400, illetve 600 €-val nő minden egyes eltartott ápolásra szoruló, illetve mozgáskorlátozott hozzátartozó esetében. 
Nem számít jövedelemnek többek között az ápolási támogatás, a 13. és 14. fizetés (Sonderzahlung), a családi pótlék, a gyermekgondozási, valamint a lakhatási támogatás. Az ápolásra szoruló személy vagyona nem kerül figyelembe vételre.

A „24 órás ápolási ellátás” igényléséhez ezenkívül a megbízott független személyi ápolónak

  • egy olyan szakképesítéssel kell rendelkeznie, amely lényegében megfelel az „otthoni ápoló” végzettségnek 
  • vagy legalább hat hónapja szakszerűen kell ellátnia az ápolásra szoruló személyt 
  • vagy bizonyos ápolási és orvosi tevékenységeket kell végeznie egy egészségügyi szakember utasítására, útmutatására és ellenőrzése mellett.
  • A támogatás összege független személyi ápolónként 275 euró havonta, ápolásra szoruló személyenként pedig max. 550 euró havonta (egyenértékű két független személyi ápoló támogatásával).

Figyelem: az egyes tartományokban érvényes támogatások összege az eltérő támogatási feltételeknek megfelelően eltérő lehet.

A támogatások igényléséhez szükséges minden dokumentum letölthető a Szociális Minisztériumi Szolgálat (Sozialministeriumservice) honlapjáról, a www.sozialministeriumservice.at oldalról, illetve a dokumentumok telefonon is igényelhetőek 
a 05 99 88-as telefonszámon.

Alapvető információk:

Ausztriában az ápolási támogatásnak 7 szintje van. A besorolás alapja az ápolási ellátás havi költségeinek megállapítása. Az ápolási támogatás legalacsonyabb szintje (Pflegegeldstufe 1) havonta több mint 65 óra ápolási ellátást foglal magában, 3. szint pedig több mint 120 órát. A havi ápolási ellátás óráinak számát orvos vagy nővér állapítja meg. Az ápolási támogatás évente tizenkét alkalommal havonta utólag kerül kifizetésre. Az ápolási támogatásból nem kerül levonásra jövedelemadó, illetve egészségbiztosítási járulék.

1. szint: havonta több mint 65 óra ápolási ellátásra van szükség
2. szint: havonta több mint 95 óra ápolási ellátásra van szükség
3. szint: havonta több mint 120 óra ápolási ellátásra van szükség
4. szint: havonta több mint 160 óra ápolási ellátásra van szükség
5. szint: havonta több mint 180 óra ápolási ellátásra van szükség, ha fokozott ápolási ellátás szükséges
6. szint: havonta több mint 180 óra ápolási ellátásra van szükség, ha időben összehangolhatatlan ápolási intézkedésekre van szükség, és ezeket a nap folyamán, illetve éjszaka kell végrehajtani, vagy a nap folyamán, illetve éjszaka az ápoló állandó jelenlétére van szükség, mivel az ápolásra szoruló személyt illetően az ön- és közveszélyesség valószínűsége nagy
7. szint: havonta több mint 180 óra ápolási ellátásra van szükség, ha a funkcionális átültetésen átesett négy végtag célirányos mozgatása nem lehetséges vagy ezzel egyenértékű állapot áll fenn

Adókedvezmény:

A „24 órás ápolási ellátással” járó költségek úgy, mint például a független személyi ápoló, a közvetítő cég ápolási szolgáltatásainak, az orvosságok és ápolószerek költségei a következő évben rendkívüli költségekként leírhatók az adóból. Az adómentes támogatások, mint például az ápolási támogatás vagy a 24 órás ápolási ellátás után járó támogatás szintén leírhatók az adóból. Az ápolásra szoruló személy, illetve az ő egyedül kereső párja, valamint bizonyos korlátozással a tartásra kötelezett személy is igényelheti a rendkívüli költségek megtérítését. A rendkívüli költségek megtérítését az adó-visszatérítés, illetve a jövedelem-adóbevallás során a ténylegesen felmerülő költségek bemutatásával kell igényelni. 


A támogatások igényléséhez szükséges minden dokumentum letölthető a Szociális Minisztériumi Szolgálat (Sozialministeriumservice) honlapjáról, a www.sozialministeriumservice.at oldalról, illetve a dokumentumok telefonon is igényelhetőek 
a 05 99 88-as telefonszámon.

Ki felel az ápolási támogatás odaítéléséért és kifizetéséért?

Az ápolási támogatást bizonyos előfeltételek teljesülése mellett alapvetően minden korosztályból minden olyan ember igényelheti, akinek betegség, baleset, fogyatékosság vagy idős korból adódó korlátozás miatt előreláthatólag legalább 6 hónapon keresztül, havonta több mint 65 órát felölelő folyamatos ápolásra van szüksége. Az illetékes hatóság szakvéleményt készít az ápolási ellátásra való igényről.

Az 1-7. szintű ápolási támogatások odaítéléséért és a jogosult számára a kötelező nyugdíjbiztosításból való kifizetéséért a mindenkori nyugdíj- és társadalombiztosító felel.

Amennyiben az ápolási ellátásra való igény egy (szolgálati) balesetre vagy egy munkahelyi balesetre vezethető vissza, azok, akik a baleset-biztosításból teljes öregségi nyugdíjat kapnak, azok esetében az ápolási támogatás odaítéléséért és kifizetéséért a mindenkori baleset-biztosító felel. Az Általános Baleset-biztosítási Intézettel (AUVA) kapcsolatban fennálló esetek terén azonban mindenkor a nyugdíj-biztosító intézet az, aki odaítéli és kifizeti a támogatást.

Minden más személy esetében is a nyugdíj-biztosító (PV) felel.

Az odaítéléssel és kifizetésekkel kapcsolatos kérelmeket az illetékes hatóságnak kell benyújtani, a megfelelő űrlapok pedig letölthetőek a hatóságok honlapjairól. Az űrlapok online is elérhetőek.

Ki felel a 24 órás ápolási ellátás odaítéléséért és kifizetéséért?

Kérdésekkel a 24 órás ápolási támogatással foglalkozó szociális ellátásokért felelős minisztérium (Sozialministeriumservice) illetékes osztályához lehet fordulni. Ehhez a támogatási kérelmet is be kell nyújtani.

Igényelhetőek további támogatások független személyi ápolók számára?

Az adókedvezmény mellett bizonyos előfeltételek és pénzügyi előírások teljesülésével lehetőség van az ápolásra szoruló hozzátartozó támogatása érdekében további támogatás igénylésére. Ez pedig egy professzionális cég, amely az ápolásra szoruló személyt ápoló hozzátartozók ideiglenes tehermentesítésére szolgál. Egyes önkormányzatok lehetőség szerint ezen túlmenően további támogatásokat, illetve természetbeni hozzájárulást is biztosítanak.