Minőségbiztosítás

Átláthatóság és egyértelmű szabályok

A személyi ápolási tevékenység szakmai etikai kódexszének és az ápolási tevékenység végzésének szabályait” egy rendeletben szabályozzák. Ez biztosítja az ápoló által nyújtott szolgáltatásokról való átlátható megállapodást, valamint a munka átfogó dokumentációját, csak úgy, mint a független személyi ápolók kiváló minőségű szolgáltatásait. A független személyi ápolók tevékenységének alapja egy írott ápolási szerződés, amelyben meghatározásra kerülnek az általuk végzett szolgáltatások. Az ápolási szerződés tartalmazza a kötelezően alkalmazandó cselekvési irányelveket a mindennapokra és vészhelyzetben, úgy, mint például a teendőket az ápolásra szoruló személy állapotának romlása esetén.
 

 

 

Ápolási szerződés

Az ápolási szerződésnek tartalmaznia kell az összes, az ápoló által nyújtott szolgáltatást. 

Cselekvési irányelvek

Az ápolási szerződésnek tartalmaznia kell a mindennapokban és vészhelyzet esetén alkalmazandó cselekvési irányelveket, úgy, mint például a személyi ápolók teendőit az ápolásra szoruló személy állapotának romlása esetén (pl. a hozzátartozók, az orvos vagy egy intézmény értesítése, elsősegélynyújtás).

Dokumentáció

A független személyi ápolók kötelesek az általuk nyújtott szolgáltatásokat írásban dokumentálni, valamint ezt a dokumentációt az összes, az ápolásába és ellátásába bevont személy rendelkezésére bocsájtani.

Figyelem: a független személyi ápolókra teljes titoktartási kötelezettség érvényes.

A pénzügyi nyilvántartás vezetése

A pénzügyi nyilvántartás azokat a kiadásokat, illetve az összes olyan pénzösszeget tartalmazza, amelyeket a független személyi ápoló az ápolásra szoruló személy ellátásával kapcsolatban fizetett ki vagy kapott. A pénzügyi nyilvántartást a dokumentumgyűjteménnyel együtt két évig meg kell őrizni.

A kiadási kategóriáknak legalább a következő területeket kellene lefedniük: Bérleti díj/rezsiköltségek, élelmiszer, gyógyszer, tisztítószerek, mosószer, mosoda, ruházat, higiéniai termékek, a háziállatok gondozásához szükséges kellékek, újságok/magazinok/könyvek, bútorok, használt tárgyak, növények és a hozzájuk szükséges kiegészítők


A kiadási kategóriáknak legalább a következő területeket kellene lefedniük: Bérleti díj/rezsiköltségek, élelmiszer, gyógyszer, tisztítószerek, mosószer, mosoda, ruházat, higiéniai termékek, a háziállatok gondozásához szükséges kellékek, újságok/magazinok/könyvek, bútorok, használt tárgyak, növények és a hozzájuk szükséges kiegészítők

Ápolási tevékenységek

Az ápolási és orvosi tevékenységek átadása
Az ápolási és orvosi tevékenységek átadása alatt az ápolási, illetve az orvosi tevékenységek, a független személyi ápoló számára való átadását értjük. Ehhez egy írásos utasítás mellett szükség van egy egészségügyi szakember útmutatásaira is.

Az ápolási és orvosi tevékenységek átadásának feltételei

Az ápolási és orvosi tevékenységek átadása során a minőség biztosítása és a jogi védelem érdekében az alábbi előfeltételeknek kell teljesülniük:
Az ápolási és orvosi tevékenységek átadásának eseti alapon kell történnie. Ez azt jelenti, hogy a független személyi ápoló az átvett tevékenységeket kizárólag azon személy számára végezheti el, aki számára az átadás szól. Az ápolási és orvosi tevékenységeket kizárólag abban esetben szabad végrehajtani, ha a személyi ápoló folyamatosan vagy legalábbis rendszeresen, huzamosabb ideig jelen van az ápolásra szoruló személy privát otthonában. Privát háztartásonként legfeljebb három olyan személyt lehet ápolni, akik egymással rokoni kapcsolatban állnak. Az ápolásra szoruló személynek, illetve hozzátartozóinak írásban hozzá kell járulnia az ápolási tevékenység elvégzéséhez.
Az egészségügyi szakembernek a meghatározott tevékenységekről útmutatót kell összeállítania írásban. 
Az útmutatás és a betanítás alkalmával egyértelműen tájékoztatni kell a személyi ápolót arról, hogy megtagadhatja ezen tevékenységek átvételét.
A tevékenységek végzésére vonatkozó szakmai útmutatást és betanítást végző személynek meg kell győződnie arról, hogy a személyi ápoló rendelkezik a tevékenységek elvégzéséhez szükséges képességekkel.
Az ápolási és orvosi tevékenységek végzése határozott ideiglenes, és legkésőbb a mindenkori ápolási jogviszonnyal szűnik meg.