Образци на договори и приложения

СЛЕДНИЯТ ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ ПРИЛОЖЕНИЯ СА РАЗРАБОТЕНИ ОТ РЕНОМИРАНА ПРАВНА КАНТОРА ПО ПОРЪЧКА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЧНИТЕ ПОМОЩНИЦИ.

Договор за грижи

Договор за грижи – договор между самостоятелен личен помощник и клиент

Изтегляне
Приложения/B1 и/B2 към договор за грижи

Приложения/B1 и/B2 към договор за грижи

Изтегляне
Договор за организация

Договор за организация – договор между самостоятелен личен помощник и посредническа агенция

Изтегляне
Приложение/O1 към договор за организация

Приложение/O1 към договор за организация

Изтегляне
Декларация за защита на данните на обслужващата фирма

П р и л о ж е н и е ./O 2
(към организационен договор)
Декларация за защита на данните на обслужващата фирма

Изтегляне
Декларация за защита на данните на фирма посредник

П р и л о ж е н и е ./O 3
(към организационен договор)
Декларация за защита на данните на фирма посредник

Изтегляне
Договор за посредничество

Договор за посредничество – договор между посредническа агенция и клиент

Изтегляне
Приложение/V1 към договор за посредничество

Приложение/V1 към договор за посредничество

Изтегляне
Приложение/В. 2

Приложение/В. 2
(към договора за посредничество)
ФОРМУЛЯР ЗА ОТМЯНА

Изтегляне
ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО

Изтегляне
Регистрационна форма за местожителство в Австрия

Регистрирайте своето местожителство в Австрия в компетентата местна служба или общински съвет

Изтегляне
Удостоверение за регистрация за граждани на ЕИП

Най-късно 3 месеца след изтичането на правото Ви на заселване в Австрия трябва да се регистрирате в окръжния административен орган. Ще получите потвърждение за регистрацията.

ВРЪЗКА
Молба за отпускане на субсидии за 24-часова грижа

За грижещото се лице при определени предпоставки съществува възможността да получи финансиране.

ВРЪЗКА

Въпреки внимателното редактиране на съдържанието, не може да се изключи наличието на грешки. Следователно се изключва всякаква отговорност на Търговската камара.