Alle Infos zu COVID-19

Reisewarnungen


.


Ärztliches Zeugnis

Gemäß der Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz über die Einreise nach Österreich in Zusammenhang mit der Eindämmung von SARS-CoV-2


Odporúčania ako sa správať počas pandémie COVID-19

Výňatok z dokumentu Ministerstva zdravotníctva Rakúskej republiky


Allgemeine Hygieneempfehlungen


Beantragung Bonus PB

Antrag auf Bonus für Betreuungskräfte im Rahmen der 24-Stunden-Betreuung


Hotline

Nummern der Hotlines der Länder für die Bereiche Pflege und Betreuung für Anfragen von Familien.


KORONAVÍRUS

Ako sa môžete chrániť?


Koronavírus – takéto správanie je správne

Koronavírus – oficiálne: COVID-19 – udržiava svet v napätí
Tu je prehľad najdôležitejších informácií.


Ani napriek starostlivému spracovaniu ich obsahu však nemôžeme vylúčiť chyby. Akákoľvek zodpovednosť Hospodárskej komory je teda vylúčená.