Láskyplná starostlivosť tam, kde je sa človek cíti najlepšie: doma.
 

Poskytneme vám informácie o opatrovaní v Rakúsku. Tu získate všetky informácie o formách starostlivosti, sprostredkovaní, právnych základoch a možnostiach financovania. 
Tisíce nezávislých opatrovateľov/liek, prevažne z východoeurópskych členských štátov EÚ, sú nosným pilierom opatrovania v dôverne známom prostredí – dnes aj v budúcnosti. Ich nezávislosť im umožňuje maximálnu mieru flexibility, vďaka čomu je opatrovanie finančne dostupné.