Любяща грижа там, където тя е най-приятна: вкъщи
 

Ние Ви информираме за личната грижа в Австрия. Тук можете да получите цялата информация за формите на грижа, посредничеството, правното основание и възможностите за подкрепа. 
Хиляди самостоятелни лични помощници предимно от страните-членки на ЕС от Източна Европа са основната опора при грижата в позната среда – днес и в бъдеще. Вашата независимост им позволява максимална гъвкавост и прави грижите достъпни.